Czł. rzecz. PAN Jerzy M. Brzeziński otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Czł. rzecz. PAN Jerzy Marian Brzeziński 12 grudnia 2018 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość odbyła się w Auli Instytutu Pedagogiki UMCS. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis.

Prof. Jerzy Marian Brzeziński jest psychologiem, specjalistą w zakresie filozofii nauki, metodologii badań psychologicznych i metodologicznych podstaw diagnozy psychologicznej; zajmuje się również etyką badań naukowych. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dyrektora Instytutu Psychologii UAM.

Prof. Jerzy Brzeziński jest przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału I PAN, członkiem Prezydium PAN, Komitetu Psychologii PAN i Komitetu Etyki w Nauce PAN, a także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Prof. Jerzy Brzeziński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; otrzymał również tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego oraz tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

https://kurierlubelski.pl/jerzy-brzezinski-doktorem-honoris-causa-umcs-zdjecia/ar/13737046