Konferencja w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orienatalnych PAN odbędzie się konferencja.

Ceramika cypryjska i ceramika na Cyprze 

Fakty i hipotezy

Ceramika cypryjska i ceramika na Cyprze.jpg

Serdecznie zapraszamy