Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN