Informacja

W związku z sytuacją nadzwyczajną związaną ze zwiększeniem zachorowalności na COVID-19 oraz wytycznymi GIS związanymi z przemieszczaniem oraz organizowaniem spotkań w trosce Państwa zdrowie zostały odwołane zebrania plenarne Komitetów.

- w dniu 13.03.2020 Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

- w dniu 18.03.2020 Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Sztuce PAN

- w  dniu 19.03.2020 Komitetu Socjologii PAN oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

- w dniu 24.03.2020 Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Komitetu nauk Orientalistycznych PAN

- w dniu 31.03.2020 Komitetu Nauk Etnologicznych PAN oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN

Nowe daty zebrań zostaną podane w późniejszym terminie