Prof. Dariusz Jemielniak, członek koresp. PAN Został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku

Socjologia Internetu - za nowatorskie podejście do problematyki Internetu i pokazanie, że Internet jest współczesnym narzędziem badań społecznych zarówno ilościowych, jak i jakościowych.