Nagrody i wyróżnienia przyznane w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w 2020 roku

Przyznane Nagrody naukowe:

w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego dr hab. Marcinowi Matczakowi, prof. UW  za publikację Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019

w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela  prof. dr hab. Bożenie Popiołek z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za publikację Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich. Muzeum Pałacu im. Króla Jana III w Wilanowie, 2020

w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera dr hab. Maciejowi Parkitnemu, prof. UAM za publikację Nowoczesność Oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej polowy XVIII wieku. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

 

w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha dr Dorocie Masłej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za publikację  Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej. Poznańskie Studia Polonistyczne, 2020.

w dziedzinie nauk politycznych prof. dr hab. Andrzejowi Mania z Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację Department of State i Foreign service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989. Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.

 

Komisja ds. przyznania nagrody w dziedzinie prawa im. L. Petrażyckiego przyznała wyróżnienia honorowe:

Prof. dr hab. Bartoszowi Brożkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego za monografię The Legal Mind. A new Introduction to Legal Epistemology, Cambridge University Press, Cambridge 2019.

Polskiemu wydaniu Digesta Iustiniani - Digesta justyniańskie, dziełu zespołowemu pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Palmirskiego z Uniwersytetu jagiellońskiego, dwie części ostatniego tomu VII, Karków 2017.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.