Małe jest piękne rozmowa z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, socjolingwistką z Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN o europejskich językach mniejszościowych

Rozpoczynając wywiad, celowo powołuję się na tytuł książki Ernsta Friedricha Schumachera. Ten słynny ekonomista, ukazujący alternatywne zastosowania wobec „totalnych” rozwiązań gospodarczych, przyglądał się społecznościom żyjącym wg zasady malej skali, czyli społecznościom liczebnie stosunkowo niewielkim. Ty również badasz liczebnie niewielkie językowe i etniczne skupiska w Europie. Czy mogłabyś powiedzieć o jakie grupy etniczne i języki chodzi, pokrótce je scharakteryzować i wspomnieć  o najważniejszych  różnicach między nimi?

Czytaj więcej