„Pałacowy salon naukowy” z udziałem członka Akademii Młodych Uczonych dr hab. Michała Wierzchonia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Pałacowy salon naukowy”, które odbędzie się 16 października 2016 r. ok. godz. 14.30 (po koncercie). Gościem spotkania będzie członek Akademii Młodych Uczonych, dyrektor Instytutu Psychologii UJ dr hab Michał Wierzchoń, który wygłosi wykład "Skąd wiem, że ja to ja, czyli kilka słów o świadomości cielesnej". Spotkanie poprowadzi red. Małgorzata Kownacka z Polskiego Radia.

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową

Wśród tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną znaleźli się młodzi naukowcy z instytutów Wydziału I PAN oraz przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Nagrody Premiera przyznawane są raz w roku za: dorobek naukowy, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy habilitacyjne i rozprawy doktorskie. W roku 2016 przyznano w sumie 44 nagrody.

Czytaj więcej

Czł. rzecz. PAN Karol Modzelewski odznaczony Orderem Legii Honorowej

Czł rzecz. PAN Karol Modzelewski został uhonorowany Orderem Legii Honorowej. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Francji, a odznaczenie wręczył Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, podkreślając, że Order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 r. i jest przyznawany za wybitne zasługi w promowaniu Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje na świecie.

Czytaj więcej

Rękopis Dziadów cz. III Adama Mickiewicza w zbiorach PAN Biblioteki Kórnickiej

Dziady k 1W zbiorach PAN Biblioteki Kórnickiej znajduje się rękopis Dziadów cz. III (sygn. BK 1608), dramatu napisanego przez Adama Mickiewicza w Dreźnie wiosną 1832 roku. Jest to czystopis, który poeta podarował Klaudynie Potockiej, siostrze Tytusa Działyńskiego – twórcy Biblioteki Kórnickiej. Klaudyna Potocka była jedną z najbardziej znanych i cenionych kobiet Wielkiej Emigracji, prawdziwym aniołem opiekuńczym powstańców, a później emigrantów polskich w Dreźnie i Genewie.

Czytaj więcej