IRWiR PAN w gronie elitarnych instytucji wyróżnionych logo "HR Excellence in Research"

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN dołączył do grona elitarnych instytucji polskich, które zostały uhonorowane przez Komisję Europejską przyznaniem logo HR Excellence in Research. Logo przyznawane jest instytucjom działającym w sferze badań i rozwoju, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania). Inicjatywa ma na celu stworzenie atrakcyjnych i stymulujących warunków pracy dla naukowców oraz promowanie wysokich standardów prowadzenia badań naukowych.

Czytaj więcej

Instytut Studiów Politycznych PAN zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie

logo koloroweKonferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”.

Czytaj więcej