Instytut Studiów Politycznych PAN zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty?, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie

logo koloroweKonferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”.

Czytaj więcej