Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza na konferencję "Nea Pafos: 50 lat polskich badań wykopaliskowych 1965-2015". Konferencja odbędzie się 21 listopada 2015 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica

wykopaliskaTematem konferencji są polskie badania archeologiczne w antycznym Nea Pafos, których prowadzenie od 1965 roku, z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przy współpracy Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (obecnie Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Instytutu Archeologii UJ oraz Instytutu (obecnie Katedry) Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr zostało niedawno uhonorowane wystawą w Muzeum Cypryjskim w Nikozji.

Czytaj więcej

Czł. rzecz PAN Michał Głowiński otrzymał Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą publikację z dziedziny humanistyki w 2014 r.

Nagrodzona książka "Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców" zawiera szkice poświęcone m.in. Bolesławowi Leśmianowi, Żeromskiemu oraz wybitnym krytykom: Kazimierzowi Wyce, Janowi Józefowi Lipskiemu, Janowi Błońskiemu. Książka zawiera również szkice o międzywojennym Warszawskim Kole Naukowym Polonistów, Czesławie Zgorzelskim, Marii Renacie Mayenowej.

Czytaj więcej

Akta i Biblioteka Braci Czeskich wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” dzięki staraniom PAN Biblioteki Kórnickiej

jenota2

Biblioteka Kórnicka posiada 7 dokumentów archiwalnych dotyczących okresu od końca XVI do połowy XIX wieku. Wśród nich znajdują się m.in. przepisy gminy braci czeskich w Lesznie, odpisy akt synodu toruńskiego 1595 r., korespondencja superintendenta Jednoty w Wielkopolsce z połowy XVII w. oraz rękopiśmienne katalogi biblioteki braci w kościele św. Jana w Lesznie, sporządzone przez Wilhelma Bickericha.

Czytaj więcej