Akta i Biblioteka Braci Czeskich wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” dzięki staraniom PAN Biblioteki Kórnickiej

jenota2

Biblioteka Kórnicka posiada 7 dokumentów archiwalnych dotyczących okresu od końca XVI do połowy XIX wieku. Wśród nich znajdują się m.in. przepisy gminy braci czeskich w Lesznie, odpisy akt synodu toruńskiego 1595 r., korespondencja superintendenta Jednoty w Wielkopolsce z połowy XVII w. oraz rękopiśmienne katalogi biblioteki braci w kościele św. Jana w Lesznie, sporządzone przez Wilhelma Bickericha.

Czytaj więcej

Inauguracja portalu „Biuletyn Polonistyczny” w Instytucie Badań Literackich PAN

Portal BiuletynPolonistyczny.pl został stworzony z myślą o badaczach, studentach i dydaktykach, jednak z informacji w nim zawartych korzystać mogą wszystkie osoby zainteresowane życiem naukowym i pracami badawczymi, prowadzonymi na wydziałach polonistycznych. Nawiązuje on do tradycji periodyku wydawanego pod tym samym tytułem przez IBL PAN w latach 1958 – 1991, dostarczającego informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej.

Czytaj więcej