Informacja

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN otrzymał od czł. koresp. PAN Jana Woleńskiego informację dotyczącą sprawy wstrzymania w październiku 2016 r. dystrybucji trzech książek naukowych wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe. Dwie z książek („Współczesne teorie demokracji" autorstwa prof. Andrzeja Antoszewskiego i "Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów" pod red. prof. Jarosława Szymanka) zostały „odblokowane” i dopuszczone do dystrybucji. Dystrybucja trzeciej książki autorstwa dra Wojciecha Brzozowskiego "Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jego ochrona" nadal pozostaje wstrzymana.

Czytaj więcej