Trzy kobiety -naukowcy z Instytutu Nenckiego w Academianet

Agnieszka Dobrzyń, Bożena Kmińska i Ewelina Knapska zostały nominowane przez prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do bazy AcademiaNet (http://www.academia-net.org/).  Jest to portal internetowy prezentujący sylwetki naukowe wybitnych badaczek, którego inicjatorem jest niemiecka Fundacja Roberta Boscha, a jego partnerem - Nature Publishing Group. Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie bazy ekspertów, w której będą dostępne dane najwybitniejszych kobiet naukowców z całego świata. Głównym kryterium wyboru jest doskonałość naukowa i wybitne osiągnięcia w reprezentowanej przez badaczki dziedzinie nauki. Baza ułatwia także uniwersytetom, instytutom i przedstawicielom przemysłu poszukiwanie współpracowników i ekspertów.