Nowe numery telefonów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Od dnia 26 stycznia 2015 roku w Kancelarii PAN działa nowa centrala telefoniczna. Wykaz nowych numerów telefonów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN jest następujący:

 

Ogólny telefon Wydziału - tel. (22) 182 60 20, fax: (22) 182 70 52

Prof. Jerzy Duszyński, p.o. Dziekana Wydziału - tel. (22) 182 60 21
Prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału - tel. (22) 182 60 22
Prof. Andrzej Jerzmanowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału - tel. (22) 182 60 23

Zespół obsługi administracyjnej działalności statutowej Wydziału:
Joanna Gaczyńska - tel. (22) 182 60 24
Ewa Klimczak - tel. (22) 182 60 25
Renata Suska - tel. (22) 182 60 26
Dorota Rusinowska - tel. (22) 182 60 27

Informujemy również, że jeszcze przez pewien okres stare numery telefonów Kancelarii PAN, w tym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, będą aktualne.