Światowy Tydzień Mózgu 2015 w Warszawie

Tydzień Nencki

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu. Jest to impreza naukowa organizowana od 16 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, koło naukowe Neurobiologii Wydziału Biologii UW, koło naukowe Neuropsychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. W tym roku w ramach Tygodnia Mózgu zapraszamy na otwarte wykłady oraz weekendowe warsztaty i pokazy w Instytucie Nenckiego.

Program