Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na 128 sesji w dniu 19 marca, wybrało prof. Jerzego Duszyńskiego na Prezesa PAN w kadencji 2015 - 2018

Nowy prezes

 

W dniu 19 marca 2015 roku odbyła się 128. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie tej sesji członkowie Akademii wybrali Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.
Prezesem PAN na kadencję 2015-2018 wybrany został prof. Jerzy Duszyński, członek naszego Wydziału.  
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przekazuje Panu Profesorowi serdeczne życzenia i gratulacje z tej okazji.