Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”

IMG 6454Dnia 17. 03.2015 r. przedstawiciele najważniejszych polskich placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali w Instytucie Nenckiego umowę dotyczącą utworzenia pierwszej Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Podpisane porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny, powstawanie nowych leków i metod diagnostycznych.

 

Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed” to pierwsza w naszym kraju Platforma Technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji. Inicjatorami jej utworzenia są: prof. Leszek Kaczmarek kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr Maciej Wieczorek prezes zarządu Celon Pharma S.A. Nowopowstała inicjatywa ma na celu zwiększenie znaczenia nowoczesnej neuromedycny w ramach gospodarki europejskiej.
 
Do grona członków założycieli platformy należą: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Celon Pharma S.A., ADR Sp. z o.o., Genexo Sp. z o.o., OncoArendi Therapeutics Sp. z. o.o., Polpharma S.A., Selvita S.A.

IMG 6550