24 marca 2015 roku - spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 24 marca 2015 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie prof. Jerzego Duszyńskiego z prof. Leną Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczył również prof. Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie spotkania dyskutowano o sytuacji w Polskiej Akademii Nauk. Prof. Duszyński przyjął również gratulacje z okazji wyboru na Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.

Przechwytywanie