15 kwietnia 2015 roku - zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Uprzejmie informujemy, że pierwsze w roku 2015 oraz w kadencji 2015-18 zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędzie się w dniu 15 kwietnia (środa) 2015 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, przy ul. Pasteura 3. Początek o godz. 11.00.
W trakcie posiedzenia między innymi podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydata na Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2015-2018 oraz inne sprawy organizacyjne Wydziału w nowej kadencji.