Stypendia START 2016 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku stypendia te otrzymało 121 osób. W gronie tym znaleźli się przedstawiciele reprezentujący nauki biologiczne, związani między innymi z naszym Wydziałem.

Są to trzy osoby z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie: Michał Bola, Kamila Maliszewska-Olejniczak i Emilia Rejmak-Kozicka, Sebastian Sacharowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Dawid Głów z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, ale także kolejne trzy osoby z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie: Michał Pawlak, Leszek Pryszcz i Justyna Zmorzyńska.

Gratulujemy wszystkim laureatom.

Uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów START 2016 odbyła się 21 maja 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Lista wszystkich laureatów znajduje się na stronie FNP:
http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2016/ 

Więcej informacji na stronie PAN:
http://informacje.pan.pl/index.php/informacje/17-pan-poleca/983-start-dla-121-mlodych-badaczy