Human Resources Excellence in Research

W maju 2016 roku Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie otrzymał prestiżowe wyróżnienie "Human Resources Excellence in Research".

Więcej informacji:
http://www.isez.pan.krakow.pl/