Naukowe podstawy aktywnego zwalczania pojawu kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej - panel dyskusyjny

W dniu 24 lipca 2017 roku w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z inicjatywy prof. Marka Konarzewskiego odbył się panel dyskusyjny poświęcony naukowym podstawom aktywnego zwalczania pojawu kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Wydział II wspiera merytoryczną dyskusję nad ochroną Puszczy Białowieskiej.

Notatka z przebiegu dyskusji panelowej poświęconej naukowym podstawom aktywnego zwalczania pojawu kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej