UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Nagrody i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2017

Uchwałą nr 8/2017 Zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 9 listopada 2017 roku Wydział przyznał w roku 2017 następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODA dla Zespołu Naukowego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN: prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego, dr. hab. Rafała Tomeckiego, dr Anny Łabno, dr Katarzyny Kalisiak, dr Teresy Szczepińskiej, lek. med. Tomasza Kulińskiego za cykl prac pt. „Rola rybonukleaz w regulacji degradacji, obróbki kontroli jakości RNA w jądrze i cytoplazmie komórek ludzkich”;

NAGRODA dla Zespołu Naukowego z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN: dr Katarzyny Frankowiak i prof. dr. hab. Jarosława Stolarskiego za pracę pt. „Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals”;

WYRÓŻNIENIE dla Zespołu Naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN: prof. dr hab. Ewy Sikory, dr hab. Anny Bielak-Żmijewskiej, dr hab. Grażyny Mosieniak, dr Małgorzaty Piechoty za cykl prac pt. „Reaktywne formy tlenu i uszkodzenia dwuniciowego DNA w starzeniu komórkowym - przełamywanie paradygmatów”;

WYRÓŻNIENIE dla Zespołu Naukowego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: dr hab. n. wet. Izabeli Wocławek-Potockiej, prof. IRZiBŻ, dr inż. Ilony Kowalczyk-Zięby, dr n. med. Doroty Boruszewskiej, mgr inż. Emilii Sinderewicz za cykl prac pt. „Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka”;

WYRÓŻNIENIE dla Zespołu Naukowego: prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczki i dr Joanny Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, dr hab. Idalii Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Agnieszki Grinn-Gofroń z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Magdaleny Sadyś z Rothamsted Research, mgr. Andrzeja Brachaczka z Invigo Sp. z o.o. za cykl prac pt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”;

WYRÓŻNIENIE dla Zespołu Naukowego z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu: prof. dr. hab. Piotra Ilnickiego i prof. dr. hab. Lecha Szajdaka za 2 wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa pt. „Zanikanie torfowisk”, „Bioactive Compounds in Agriculture Soils”.

Uchwałą nr 1/2017 Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2017, Medale im. Michała Oczapowskiego w 2017 roku zostały przyznane następującym osobom: prof. dr hab. Dorota Jamroz, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. Stefan Malepszy, prof. dr hab. Jerzy Puchalski.

Gratulujemy wszystkim laureatom.

Uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Wydziałów PAN odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku w Pałacu Staszica, w Warszawie.