Zagęstniki żywności - bezpieczne czy szkodliwe?

Na to pytanie postara się odpowiedzieć dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN, członkini Akademii Młodych Uczonych PAN z Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Wykład ten odbędzie się 18 lutego 2018 roku (godz. 14.30) w ramach „Salonu Naukowego 2018” w Pałacu w Jabłonnie.


Więcej informacji na stronie PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie:
http://www.palacjablonna.pl/index.php/nauka/salon-naukowy/salon-2018
Więcej o Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN:
http://www.ipan.lublin.pl/