Jesienne wydziałowe spotkania w Lublinie

W dniach 21 i 22 listopada 2018 roku w Lublinie, gościnnie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, z okazji jubileuszu 50-lecia Instytutu, odbędzie się posiedzenie Rady Kuratorów, zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz zebranie dyrektorów jednostek naukowych Wydziału II PAN.

W programie posiedzenia Rady Kuratorów Wydziału II PAN, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 roku, przewidziane są między innymi: sprawa oceny komitetów naukowych Wydziału, podsumowanie prac Komisji ds. okresowej oceny jednostek naukowych w kadencji 2015-2018 oraz podsumowanie pracy Rady Kuratorów w kadencji 2015-2018.

Wieczorem z udziałem członków Wydziału II PAN odbędzie się w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego gala jubileuszowa 50-lecia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN.

W dniu 22 listopada 2018 roku w trakcie trwania części otwartej Zebrania Plenarnego Wydziału II planowana jest sesja plakatowa prezentująca Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz wykład pt. „Od nanocelulozy do próby zrozumienia funkcji celulozy w roślinnej ścianie komórkowej”, który wygłosi dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN. Wprowadzenie do wykładu przedstawi prof. dr hab. Artur Zdunek - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IA PAN.

W części zamkniętej Zebrania Plenarnego planowane jest między innymi podjęcie uchwały Wydziału w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku oraz podsumowanie pracy Wydziału w kończącej się kadencji 2015-2018.