Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2019 roku