Aleja Instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk w PAN Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Romuald Zabielski otworzył 25 marca 2019 roku w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Aleję Instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

2019 03 25 odsloniecietablic 07sm

prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN

2019 03 25 odsloniecietablic 02sm

2019 03 25 odsloniecietablic 01sm

Dr Paweł Kojs dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie oraz prof. dr hab. Zbigniew Miszalski dokonali uroczystego odsłonięcia dwóch pierwszych tablic informacyjnych dot. Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.ogrod-powsin.pl/o-nas/aktualnosci/nowy-sklad-rady-naukowej-ogrodu