Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN