Młodzi uczeni wyrastają w Ogrodzie!

W PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie prowadzone są w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, w oparciu o bazę jaką stanowi Ogród, zajęcia biologiczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży licealnej.

Niezależnie od kaprysów pogody dzieci i młodzież szkolna podziwiają różnorodność świata roślin, uczą się rozpoznawać drzewa w naszym otoczeniu, poznają niezwykły świat roślin owadożernych i odkrywają co kryje się w kropli wody.

Zapraszamy do Ogrodu!

https://www.ogrod-powsin.pl/edukacja/warsztaty-dla-dzieci-i-mlodziezy

Zapraszamy do Ogrodu