Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu