Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 grudnia 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.