Pożegnanie prof. Janusza Hamana

W ostatnich dniach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 16 września 2019 roku w wieku 96 lat Pana Profesora Janusza Hamana, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Haman był jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami techniki rolniczej. Był członkiem Prezydium PAN (1981-86, 1990-95); sekretarzem Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych (1981-83); honorowym przewodniczącym Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Komitetu Agrofizyki PAN; prezesem Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki (1991-98). Został wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, uhonorowany doktoratem honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie; Akademii Rolniczej we Wrocławiu; Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Prof. Janusz Haman, z Archiwum Wydziału II PAN.jpg

Żegnamy wybitnego uczonego, wyjątkowego człowieka, zachowując w pamięci Jego oddanie sprawom nauki i jej popularyzacji oraz pracy dla dobra społeczeństwa i kraju.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Fot. Prof. Janusz Haman, z Archiwum Wydziału II PAN