Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu na 4-letnią kadencję