Pożegnanie Profesora Lecha Wojtczaka

W ostatnich dniach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 30 września 2019 roku  w wieku 93 lat Profesora Lecha Wojtczaka, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych polskich biochemików.

Prof. Wojtczak.jpg

Prof. Wojtczak całe swoje życie związany był z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Był przewodniczącym Komitetu Cytobiologii PAN (1972–75), kierownikiem Zakładu Biochemii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1968–71), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1990–92).

Prof. Wojtczak wyróżniony był licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, m.in.: Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za dorobek naukowy; Nagrodą im. J. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszą pracę z dziedziny biochemii; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Medalem L. Marchlewskiego Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN. Uhonorowany doktoratem honoris causa przez Medizinische Akademie Magdeburg, Niemcy.

Żegnamy wyjątkowego człowieka, wybitnego uczonego, wychowawcę wielu pokoleń biochemików w Polsce, zachowując w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

Żegnamy naszego Mentora i Przyjaciela.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Fot. Prof. Lech Wojtczak z Archiwum Wydziału II PAN

Więcej informacji wspomnieniowych o Panu Profesorze na stronie Instytutu Nenckiego: http://www.nencki.gov.pl/wspomnienie-o-profesorze-lechu-wojtczaku