Jesienne spotkania Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w Instytucie Nenckiego PAN

W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku w Warszawie, gościnnie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, odbędą się:

  1. posiedzenie Rady Kuratorów (w dniu 20 listopada);
  2. zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (w dniu 21 listopada).

W programie posiedzenia Rady Kuratorów między innymi dyskusja i przyjęcie założeń do przeprowadzenia oceny jednostek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przez Radę Kuratorów w kadencji 2019-2022.

W trakcie pierwszej części zebrania plenarnego Wydziału planowane są dwa wykłady. Wykład prof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa PAN, pt. „Prof. Lech Wojtczak - Uczony, Mentor, Przyjaciel” oraz drugi wykład prof. Agnieszki Dobrzyń, Dyrektora Instytutu Nenckiego PAN pt. „Instytut Nenckiego PAN - 100 lat naukowej kreatywności”.

W dalszej części obrad planowane jest między innymi podjęcie uchwały Wydziału w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2019 oraz sprawy dotyczące wyborów do komitetów naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na nową kadencję.