UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Nagrody naukowe wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2019 roku

Uchwałą nr 9/2019 Zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2019 roku przyznano w roku 2019 następujące nagrody i wyróżnienia.

NAGRODA

dla Zespołu Naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

w składzie: dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD PAN, dr Katarzyna Siuda-Krzywicka, dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr Łukasz Bola (również z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

za cykl prac nt. „Badania neuroplastyczności międzymodalnej, które udowodniły zdolność ludzkiego, dorosłego mózgu do plastycznej reorganizacji na wielką skalę, odnalezienie strukturalnego podłoża tej reorganizacji, a także zdefiniowanie zasady, kierującej neuroplastycznością międzymodalną”;

 

NAGRODA

dla Zespołu Naukowego z PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w składzie: prof. dr hab. Anna Mikuła, mgr Małgorzata Grzyb,
dr Lucyna Domżalska, prof. dr hab. Jan Rybczyński

za cykl prac nt. „Odkrycie i rozwinięcie systemu modelowego somatycznej embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta w warunkach in vitro”;

 

WYRÓŻNIENIE

dla Zespołu Naukowego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Biganowski, dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN, dr inż. Agata Sochan, dr inż. Cezary Polakowski, dr inż. Michał Beczek

za cykl prac nt. „Dyfrakcja laserowa w pomiarach rozkładu granulometrycznego gleb i osadów”;

 

WYRÓŻNIENIE

dla Zespołu Naukowego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie:

prof. dr hab. Tadeusz Holak, dr Łukasz Skalniak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Katarzyna Guzik

za cykl prac nt. „Strukturalne i funkcjonalne aspekty wykorzystania inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego PD-I/PD-LI”.

 

Medal im. Michała Oczapowskiego w 2019 roku zgodnie z uchwałą nr 1/2019 Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2019 otrzymują:

  • prof. dr hab. Monika Kozłowska - za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin;
  • prof. dr hab. Jerzy Lipiec - za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych;
  • prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła - za wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych;
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i leśnych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Uprzejmie informujemy, że wspólna dla całej Akademii uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, w Warszawie.