Wydział gościnnie w Instytucie Nenckiego PAN

W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku w Warszawie, gościnnie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, odbyły się: posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (w dniu 20 listopada) oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (w dniu 21 listopada).

W dniu 20 listopada po dyskusji Rada Kuratorów Wydziału przyjęła założenia do przeprowadzenia oceny jednostek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przez Radę Kuratorów w kadencji 2019-2022.

W trakcie pierwszej części zebrania plenarnego Wydziału wykład pt. „Prof. Lech Wojtczak - Uczony, Mentor, Przyjaciel” wygłosił prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN. Następnie prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN wygłosiła wykład pt. „Instytut Nenckiego PAN - 100 lat naukowej kreatywności”.

Uchwałą Wydziału przyznano nagrody i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2019. Ważnym punktem obrad Wydziału była informacja dotycząca trwającej procedury wyborów do komitetów naukowych w nowej kadencji. Prof. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału przypomniała harmonogram wyborów do Komitetów, z którym można zapoznać się również na stronie PAN: https://wyborykomitety.pan.pl/

Gościem obu spotkań wydziałowych był prof. Jacek Wierzchoś z National Museum of Natural Sciences z Hiszpanii, przedstawiciel zagranicznych środowisk naukowych w Radzie Kuratorów naszego Wydziału.

Serdecznie dziękujemy władzom oraz pracownikom Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN za ogromną gościnność i wszelką pomoc w organizacji wydziałowych spotkań.