Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie