Pożegnanie prof. Jana Glińskiego

W ostatnich dniach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 9 stycznia 2020 roku w wieku 87 lat Profesora Jana Glińskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami agrofizyki i gleboznawstwa, Prezesa (2001-10), wiceprezesa (2011-14) Oddziału PAN w Lublinie; dyrektora (1982-2003) Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie oraz przewodniczącego Rady Naukowej tego Instytutu (2003-06).

 Prof. Jan Gliński fot. z Archiwum Wydziału II PAN.jpg

Prof. Gliński był wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Był osobą wielce zasłużoną w organizacji współpracy polskich i ukraińskich placówek naukowych oraz w pracy dla polepszenia stosunków między Polską i Ukrainą.

 

Pożegnaliśmy cenionego pracownika nauki i organizatora życia naukowego,  wyjątkowego człowieka, zachowując w pamięci Jego oddanie sprawom nauki i ludzi.

 

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

Fot. Prof. Jan Gliński, z Archiwum Wydziału II PAN