Wspomnienie o prof. Lechu Wojtczaku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

W trakcie konferencji pt. "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak", która odbyła się w dniu 5 lutego 2020 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, wspominano i uczczono pamięć prof. Lecha Wojtczaka, członka rzeczywistego PAN, który był jednym z najwybitniejszych polskich biochemików. Zmarł w dniu 30 września 2019 roku w wieku 93 lat.

Prof. Wojtczak całe swoje życie związany był z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Był między innymi przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu oraz kierownikiem Zakładu Biochemii.

Konferencja była okazją do przypomnienia pracy i życia Pana Profesora.

Prof. Wojtczaka wspominali jego uczniowie i współpracownicy z Instytutu Nenckiego oraz z wielu instytucji naukowych w Polsce. Obecna była najbliższa rodzina Pana Profesora. Wykład pt. „Wkład profesora Lecha Wojtczaka w rozwój bioenergetyki” wygłosił prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN. W trakcie konferencji uroczyście nadano imię prof. Lecha Wojtczaka sali wykładowej na I piętrze w Instytucie.

Więcej informacji na stronie Instytutu Nenckiego PAN:

http://www.nencki.gov.pl/sala-wykladowa-im-lecha-wojtczaka-w-instytucie-nenckiego