Harmonogram pierwszych posiedzeń komitetów naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenia komitetów naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2020-2023, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759), będą odbywały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Harmonogram tych posiedzeń jest następujący:

 

18 maja 2020 - poniedziałek

godz. 10.00 - 12.00 Komitet Biologii Organizmalnej PAN

godz. 13.00 - 15.00 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

19 maja 2020 - wtorek

godz. 14.00 - 16.00 Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

20 maja 2020 - środa

godz. 10.00 - 12.00 Komitet Biotechnologii PAN

godz. 13.00 - 15.00 Komitet Biologii Nauk Agronomicznych PAN

21 maja 2020 - czwartek

godz. 10.00 - 12.00 Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

godz. 13.00 - 15.00 Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

22 maja 2020 - piątek

godz. 10.00 - 12.00 Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN

godz. 13.00 - 15.00 Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Zaproszenia na posiedzenia zostały wysłane do członków poszczególnych komitetów.