Pożegnanie prof. Mariana Truszczyńskiego

W ostatnią sobotę nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 8 czerwca 2020 roku w wieku 91 lat prof. Mariana Truszczyńskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami mikrobiologii weterynaryjnej.

Prof. Marian Truszczyński był autorem wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych, był autorem lub współautorem podręczników i monografii naukowych na temat mikrobiologii weterynaryjnej i epizootiologii. Był wychowawcą kolejnych pokoleń ludzi nauki związanych z szerokimi zagadnieniami weterynarii.

Prof. Marian Truszczyński był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla organizacji nauki w Polsce i w świecie. Był między innymi: członkiem Prezydium PAN (1990-2011); wiceprezesem PAN (1996-98); przewodniczącym Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (1999-2002); współtwórcą i wiceprezesem Oddziału PAN w Lublinie (2007-18); wieloletnim dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, prezydentem Komisji Standardów w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt - OIE (1982-2003); ekspertem FAO; członkiem komitetów naukowych PAN w tym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN.

Prof. Truszczyński był wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pożegnaliśmy cenionego pracownika nauki i organizatora życia naukowego,  wyjątkowego człowieka, zachowując w pamięci Jego oddanie sprawom nauki.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Prof._Marian_Truszczyński_fot._z_Archiwum_Wydziału_II_PAN.jpg

Fot. Prof. Marian Truszczyński, z Archiwum Wydziału II PAN