Pożegnanie Pana Profesora Tadeusza Chojnackiego

W dniu 25 czerwca 2020 roku na Wojskowym Cmentarzu w Warszawie pożegnaliśmy zmarłego w dniu 13 czerwca 2020 roku w wieku 88 lat Pana Profesora Tadeusza Chojnackiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Prof._Tadeusz_Chojnacki_fot._z_Archiwum_zdjęć_Wydziału_II_PAN.jpg

Pan Prof. Chojnacki był jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami biochemii, w tym głównie biochemii lipidów.

Był członkiem Prezydium PAN (1996-98); zastępcą sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1982-89, 1993-96), sekretarzem i przewodniczącym Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1996-98); członkiem (od 1988) i przewodniczącym (1993-97) Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN; zastępcą dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1973-78), kierownikiem Zakładu Biochemii Lipidów tego Instytutu (1982-2002); organizatorem ośrodka referencyjnego do prowadzenia badań nad izoprenoidami; członkiem wielu rad naukowych: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1970-2014); Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1973-2014); Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (2003-2006); Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2003-2010); Instytutu Fizjologii Roślin PAN (2007- 2014); PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej (1998-2014).

Prof. Chojnacki był wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym Nagrodą Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J. Parnasa; nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Medalem im. L. Marchlewskiego Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Medalem im. Michała Oczapowskiego.

 

Był doktorem honoris causa Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja.

 

Z wielkim smutkiem żegnamy cenionego badacza i organizatora życia naukowego. Żegnamy człowieka, który nigdy nie odmawiał pomocy innym. Zachowujemy w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

 

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Na zakończenie pożegnania Pana Profesora Chojnackiego załączamy zdjęcie pięciornika złotego (Potentilla aurea). Jest to roślina, która przez wiele lat była obecna w badaniach Pana Profesora, o ktorej pisze w swoich wspomnieniach pt. „50 lat wokół lipidów i botaniki”.

 

Zdjęcie nr 1. Prof. Tadeusz Chojnacki, fot. z Archiwum zdjęć Wydziału II PAN

Zdjęcie nr 2. Potentilla aurea, fot. Wiesław Gawryś