Jesienne zebrania Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2020 roku

Zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędzie się w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 roku. Ze względu na stale pogarszającą się sytuację epidemiczną zebranie to odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Jesień_w_Aleksandrowie-min.jpg

W czasie tego zebrania wykład pt. „COVID-19 a zjawisko zmienności genetycznej”  wygłosi prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

W dalszej części obrad planowane jest między innymi przekazanie informacji o wynikach głosowania nad wnioskami Komisji nagród i wyróżnień Wydziału II PAN, podjęcie uchwały Wydziału w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2020,  informacja dotycząca przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego w 2020 roku oraz inne bieżące sprawy Wydziału.

Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 roku (czwartek), również w trybie wideokonferencji. Posiedzenie to będzie poświęcone głownie sprawom bieżącym instytutów Wydziału.