Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2020 roku

Uchwałą nr 12/2020 Zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień.

Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2020 roku, przyznano w roku 2020 następujące nagrody i wyróżnienia:

 

NAGRODA

dla Zespołu Naukowego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w składzie:

Prof. dr hab. Jacek Jaworski,  Mgr Magdalena Kędra,  Dr Bartosz Tarkowski,
Dr Małgorzata Urbańska, Dr Justyna  Zmorzyńska                                

za cykl prac nt. 

„Nowe mechanizmy molekularne mTORopatii i epilepsji";

 

NAGRODA

dla Zespołu Naukowego Zespołu Naukowego z Instytutu Uprawy Nawożenia

i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w składzie:

Prof. dr hab. Anna Stochmal, Dr hab. Beata Olas, prof. UŁ, Dr Jerzy Żuchowski

za cykl prac nt. 

„Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.)  jako naturalne substancje bioaktywne”; 

 

WYRÓŻNIENIE 

dla Zespołu Naukowego z Instytutu Biologii Ssaków PAN w składzie:

Dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. IBS PAN, Mgr Emilia Hofman-Kamińska

za cykl prac nt. „Adaptacja dużych ssaków roślinożernych do zmian środowiskowych

w holocenie”;

 

WYRÓŻNIENIE 

dla Zespołu Naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie:

Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, Prof. dr hab. Izabela Szczerbal, Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk, Dr hab. Monika Stachowiak (Dragan), Mgr inż. Paulina Krzemińska, Dr hab. Stanisław Dzimira, Prof. dr hab. Wojciech Niżański

za cykl prac nt. 

„Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki”.

 

Uchwałą nr 1/2020 Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego z dnia
4 września 2020 r. w sprawie przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2020, Medale w 2020 roku przyznano następującym osobom i instytucjom:

 

prof. dr hab. Anna Bach

- za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro;

 

prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN

- za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu;

 

prof. dr hab. Paweł Sysa

- za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt;

 

prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska

- za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin;

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

 

Prezentacja laureatów nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2020 oraz osób uhonorowanych Medalem im. Michała Oczapowskiego w 2020 roku odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku w formie wideokonferencji.