Zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Jesienne zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbyło się w dniu 19 listopada 2020 roku. Ze względu na stale pogarszającą się sytuację epidemiczną zebranie to odbyło się w trybie wideokonferencji.

W czasie tego zebrania prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN wygłosił wykład, pt. „COVID-19 a zjawisko zmienności genetycznej”. Prof. Figlerowicz przekazał też krótką informację o pracy Wirusowej Grupy Wsparcia, czyli historii walki pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu z COVID-19. Więcej o walce Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z koronawirusem można przeczytać na stronie instytutu https://portal.ichb.pl/

W dalszej części zebrania Wydział podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2020 roku. Przekazano również informację dotyczącą przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego w 2020 roku. Poruszono wiele bieżących spraw dotyczących jednostek naukowych Wydziału.