Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie