Pożegnanie Pana Profesora Franciszka Tomczaka

W dniu 29 grudnia 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym na Wólce Węglowej w Warszawie pożegnano zmarłego w dniu 19 grudnia 2020 roku w wieku 88 lat Profesora Franciszka Tomczaka, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Pan prof. Tomczak był jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami ekonomiki rolnictwa i obszarów wiejskich. Był profesorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Związany był również z dawną Szkołą Główną Planowania i Statystyki (ob. Szkołą Główną Handlową). Pan Profesor był autorem wielu prac naukowych na temat ekonomicznych podstaw produkcyjnej obsługi rolnictwa oraz gospodarki rodzinnej w rolnictwie.

Prof._Franciszek_Tomczak.jpg

W latach 1998-2011 był członkiem kolegium Wydziału V Nauk Leśnych, Rolniczych i Weterynaryjnych PAN. Pracował w wielu komitetach naukowych PAN, w Komitecie Ekonomiki Rolnictwa PAN (od 1971 do 2014), Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN, Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Był członkim i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Pan prof. Tomczak był wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi krajowymi i zagranicznymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą Ministra Rolnictwa, Złotym Laurem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Złotym Laurem Ministerstwa Rolnictwa USA.

Z wielkim smutkiem żegnamy cenionego badacza i organizatora życia naukowego. Zachowujemy w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.