Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania wniosków nagrodowych w 2021

Nagrody WII

  1. o nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane
    w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych lub za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe;

 

  1. o nadanie Medalu im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji
    (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

„Regulamin nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN” znajduje się poniżej:

Wnioski, przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie, należy przesyłać na adres Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego).