Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie na 4-letnią kadencję

 Treść zawiadomienia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.