Pożegnanie Pana Profesora Jerzgo J. Lipy

W dniu 2 kwietnia 2021 roku na cmentarzu Junikowo w Poznaniu pożegnaliśmy zmarłego w dniu 24 marca 2021 roku Profesora Jerzgo J. Lipę, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Pan prof. Jerzy J. Lipa był jedym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami ochrony roślin oraz protozoologii, profesorem Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Był autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych, monografii, książek oraz patentów dotyczących opracowania i wdrożenia biologicznych preparatów i metod ochrony roślin przed szkodnikami.

W latach (1999-2010) był Członkiem Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu, przewodniczącym Komitetu Ochrony Roślin PAN (1996-2006), honorowym przewodniczącym (od 2007); przewodniczącym rad naukowych: Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (2009-2011); Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (2007-11); przewodniczącym (1967-72) poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Poznaniu; wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (1983-89); członkiem honorowym: Fińskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1980); Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1996); Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1998).

Prof. Lipa był wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym: Nagrodą Wydziału V PAN (1967); Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki (1976); Nagrodą Ministra Rolnictwa i Leśnictwa (1978); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984); Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002); Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (2004) oraz Medalem im. Michała Oczapowskiego (2008).

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Profesora. Zachowujemy w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prof._Jerzy_J._Lipa.jpg